دوشنبه, 11 مهر,1401 - سه شنبه, 12 مهر,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 5% تخفیف 2,600,000 ریال 2,490,000 ریال
دوتخته دبل دوتخته دبل 2 نفر
تا 3% تخفیف 3,650,000 ریال 3,550,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
3,650,000 ریال 35,500,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 6% تخفیف 4,150,000 ریال 3,930,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 4% تخفیف 4,650,000 ریال 4,500,000 ریال

موقعیت قصر روی نقشه
ایرانشهر، تقاطع طالقانی و آزادی جنوبی