دوشنبه, 17 آذر,1399 - سه شنبه, 18 آذر,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آفتاب اصفهان

اصفهان - خیابان آیت ا... غفاری (زینبیه) - خیابان آزادی، کوچه شبنم - هتل آفتاب
2,850,000 ریال
تا 34% تخفیف

1,900,000 ریال

موقعیت هتل آفتاب روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 34% تخفیف 2,850,000 ریال 1,900,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 34% تخفیف 3,770,000 ریال 2,500,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 35% تخفیف 4,690,000 ریال 3,070,000 ریال